Arabiska för villfarelse

taDliil
ﺗَﻀﻠِﻴﻞ
villfarelse – maskulinum singular

Det arabiska ordet för villfarelse uttalas taDliil och skrivs ﺗَﻀﻠِﻴﻞ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet villfarelse består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, lam som skrivs och uttalas l och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med villfarelse

Alla bokstäver i villfarelse

ﺗَﻀﻠِﻴﻞ
ﺗـ
ـﻀـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﻀـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
Dad
D
lam
l
ya
y
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för villfarelse består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻀﻠِﻴﻞ och uttalas taDliil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver