Arabiska för ursäkta

3udhran
ﻋُﺬﺭﺍً
ursäkta – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ursäkta uttalas 3udhran och skrivs ﻋُﺬﺭﺍً.

Ordklass: interjektion.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ursäkta består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, dhal som skrivs och uttalas dh och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ursäkta

Alla bokstäver i ursäkta

ﻋُﺬﺭﺍً
ﻋـ
ـﺬ
 
ﻋـ
ـﺬ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺬ
ـﺮ
ـﺎ
 
ayn
3
dhal
dh
ra
r
alef
 
 
Det arabiska ordet för ursäkta består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Tecknet an. Ordet skrivs därför ﻋُﺬﺭﺍً och uttalas 3udhran.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver