Arabiska för ursäkt

3udhr
ﻋُﺬﺭ
ursäkt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ursäkt uttalas 3udhr och skrivs ﻋُﺬﺭ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns ursäkt i:

'a3dhaar
ﺃَﻋﺬَﺍﺭ
ursäkt – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ursäkt består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, dhal som skrivs och uttalas dh och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ursäkt

Alla bokstäver i ursäkt

ﻋُﺬﺭ
ﻋـ
ـﺬ
 
ﻋـ
ـﺬ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺬ
ـﺮ
 
ayn
3
dhal
dh
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för ursäkt består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋُﺬﺭ och uttalas 3udhr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver