Arabiska för kvällsmänniska, nattlig, nattsuddare

saahir
ﺳَﺎﻫِﺮ
kvällsmänniska, nattlig, nattsuddare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kvällsmänniska, nattlig, nattsuddare uttalas saahir och skrivs ﺳَﺎﻫِﺮ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kvällsmänniska, nattlig, nattsuddare består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ha som skrivs och uttalas h och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kvällsmänniska, nattlig, nattsuddare

Alla bokstäver i kvällsmänniska, nattlig, nattsuddare

ﺳَﺎﻫِﺮ
ﺳـ
ـﺎ
ﻫـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺎ
ﻫـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺮ
 
sin
s
alef
ha
h
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för kvällsmänniska, nattlig, nattsuddare består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﺎﻫِﺮ och uttalas saahir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kvällsmänniska, nattlig, nattsuddare

faa3il blir saahir

Vi har sett att det arabiska ordet för kvällsmänniska, nattlig, nattsuddare skrivs ﺳَﺎﻫِﺮ och uttalas saahir. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är s, h och r, blir ordet saahir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kvällsmänniska, nattlig, nattsuddare