Arabiska för födelse

wilaada
ﻭِﻟَﺎﺩَﺓ
födelse – femininum singular

Det arabiska ordet för födelse uttalas wilaada och skrivs ﻭِﻟَﺎﺩَﺓ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet födelse

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet födelse består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, lam som skrivs och uttalas l och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med födelse

Alla bokstäver i födelse

ﻭِﻟَﺎﺩَﺓ
ﻟـ
ـﺎ
 
ﻟـ
ـﺎ
 
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ـﺪ
ـﺔ
 
waw
w
lam
l
alef
dal
d
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för födelse består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻭِﻟَﺎﺩَﺓ och uttalas wilaada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för födelse

fi3aala blir wilaada

Vi har sett att det arabiska ordet för födelse skrivs ﻭِﻟَﺎﺩَﺓ och uttalas wilaada. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aala och ordets rotbokstäver är w, l och d, blir ordet wilaada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som födelse