Arabiska för längta

Hanna
ﺣَﻦَّ
längta – dåtid han
yaHinnu
ﻳَﺤِﻦُّ
längta – nutid han

Det arabiska verbet för att längta skrivs ﺣَﻦَّ och uttalas Hanna i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺤِﻦُّ och uttalas yaHinnu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet längta består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, nun som skrivs och uttalas n och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med längta

Alla bokstäver i längta

ﺣَﻦَّ
ﺣـ
ـﻦ
 
ﺣـ
ـﻦ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
Ha
H
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för längta består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺣَﻦَّ och uttalas Hanna.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av längta

dåtid
nutid
han
Hanna
ﺣَﻦَّ
han - dåtid
yaHinnu
ﻳَﺤِﻦُّ
han - nutid
hon
Hannat
ﺣَﻨَّﺖ
hon - dåtid
taHinnu
ﺗَﺤِﻦُّ
hon - nutid
jag
Hanantu
ﺣَﻨَﻨﺖُ
jag - dåtid
'aHinnu
ﺃَﺣِﻦُّ
jag - nutid