Arabiska för flytta sig

saraHa
ﺳَﺮَﺡَ
flytta sig – dåtid han
yasraHu
ﻳَﺴﺮَﺡُ
flytta sig – nutid han

Det arabiska verbet för att flytta sig skrivs ﺳَﺮَﺡَ och uttalas saraHa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺮَﺡُ och uttalas yasraHu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet flytta sig består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ra som skrivs och uttalas r och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med flytta sig

Alla bokstäver i flytta sig

ﺳَﺮَﺡَ
ﺳـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
sin
s
ra
r
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för flytta sig består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺳَﺮَﺡَ och uttalas saraHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för flytta sig

fa3ala blir saraHa

Vi har sett att det arabiska ordet för flytta sig skrivs ﺳَﺮَﺡَ och uttalas saraHa. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är s, r och H, blir ordet saraHa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som flytta sig

Böjningsformer av flytta sig

dåtid
nutid
han
saraHa
ﺳَﺮَﺡَ
han - dåtid
yasraHu
ﻳَﺴﺮَﺡُ
han - nutid
hon
saraHat
ﺳَﺮَﺣَﺖ
hon - dåtid
tasraHu
ﺗَﺴﺮَﺡُ
hon - nutid
jag
saraHtu
ﺳَﺮَﺣﺖُ
jag - dåtid
'asraHu
ﺃَﺳﺮَﺡُ
jag - nutid