Arabiska för omedelbart

fawran
ﻓَﻮﺭﺍً
omedelbart – maskulinum singular

Det arabiska ordet för omedelbart uttalas fawran och skrivs ﻓَﻮﺭﺍً.

Om ljudfilerna
Ordklass: adverb.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet omedelbart består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, waw som skrivs och uttalas w och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med omedelbart

Alla bokstäver i omedelbart

ﻓَﻮﺭﺍً
ﻓـ
ـﻮ
 
ﻓـ
ـﻮ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﻮ
ـﺮ
ـﺎ
 
fa
f
waw
w
ra
r
alef
 
 
Det arabiska ordet för omedelbart består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Tecknet an. Ordet skrivs därför ﻓَﻮﺭﺍً och uttalas fawran.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver