Arabiska för vandrande

saariH
ﺳَﺎﺭِﺡ
vandrande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för vandrande uttalas saariH och skrivs ﺳَﺎﺭِﺡ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vandrande består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ra som skrivs och uttalas r och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vandrande

Alla bokstäver i vandrande

ﺳَﺎﺭِﺡ
ﺳـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ـﺮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
sin
s
alef
ra
r
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för vandrande består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﺎﺭِﺡ och uttalas saariH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vandrande

faa3il blir saariH

Vi har sett att det arabiska ordet för vandrande skrivs ﺳَﺎﺭِﺡ och uttalas saariH. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är s, r och H, blir ordet saariH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vandrande