Arabiska för dialog

Hiwaar
ﺣِﻮَﺍﺭ
dialog – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dialog uttalas Hiwaar och skrivs ﺣِﻮَﺍﺭ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns dialog i:

Hiwaaraat
ﺣِﻮَﺍﺭَﺍﺕ
dialog – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dialog består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dialog

Alla bokstäver i dialog

ﺣِﻮَﺍﺭ
ﺣـ
ـﻮ
 
ﺣـ
ـﻮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﻮ
ـﺎ
ـﺮ
 
Ha
H
waw
w
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för dialog består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣِﻮَﺍﺭ och uttalas Hiwaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för dialog

fi3aal blir Hiwaar

Vi har sett att det arabiska ordet för dialog skrivs ﺣِﻮَﺍﺭ och uttalas Hiwaar. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är H, w och r, blir ordet Hiwaar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som dialog