Arabiska för ändra

Hawwara
ﺣَﻮَّﺭَ
ändra – dåtid han
yuHawwiru
ﻳُﺤَﻮِّﺭُ
ändra – nutid han

Det arabiska verbet för att ändra skrivs ﺣَﻮَّﺭَ och uttalas Hawwara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺤَﻮِّﺭُ och uttalas yuHawwiru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ändra består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, waw som skrivs och uttalas w och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ändra

Alla bokstäver i ändra

ﺣَﻮَّﺭَ
ﺣـ
ـﻮ
 
ﺣـ
ـﻮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﻮ
ـﺮ
 
Ha
H
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för ändra består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺣَﻮَّﺭَ och uttalas Hawwara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ändra

fa33ala blir Hawwara

Vi har sett att det arabiska ordet för ändra skrivs ﺣَﻮَّﺭَ och uttalas Hawwara. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är H, w och r, blir ordet Hawwara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ändra

Böjningsformer av ändra

dåtid
nutid
han
Hawwara
ﺣَﻮَّﺭَ
han - dåtid
yuHawwiru
ﻳُﺤَﻮِّﺭُ
han - nutid
hon
Hawwarat
ﺣَﻮَّﺭَﺕ
hon - dåtid
tuHawwiru
ﺗُﺤَﻮِّﺭُ
hon - nutid
jag
Hawwartu
ﺣَﻮَّﺭﺕُ
jag - dåtid
'uHawwiru
ﺃُﺣَﻮِّﺭُ
jag - nutid