Arabiska för mörkögd

'aHwar
ﺃَﺣﻮَﺭ
mörkögd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för mörkögd uttalas 'aHwar och skrivs ﺃَﺣﻮَﺭ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns mörkögd i:

Hawraa'
ﺣَﻮﺭَﺍﺀ
mörkögd – femininum singular
Hawraawaat
ﺣَﻮﺭَﺍﻭَﺍﺕ
mörkögd – femininum plural
Huur
ﺣُﻮﺭ
mörkögd – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: färger

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mörkögd består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, waw som skrivs och uttalas w och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mörkögd

Alla bokstäver i mörkögd

ﺃَﺣﻮَﺭ
ﺣـ
ـﻮ
 
ﺣـ
ـﻮ
 
ـﺄ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﻮ
ـﺮ
 
alif hamza
'
Ha
H
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för mörkögd består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺃَﺣﻮَﺭ och uttalas 'aHwar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för mörkögd

'af3al blir 'aHwar

Vi har sett att det arabiska ordet för mörkögd skrivs ﺃَﺣﻮَﺭ och uttalas 'aHwar. Ordet följer mönstret färger. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3al och ordets rotbokstäver är H, w och r, blir ordet 'aHwar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som mörkögd