Arabiska för arrogans

takabbur
ﺗَﻜَﺒُّﺮ
arrogans – maskulinum singular

Det arabiska ordet för arrogans uttalas takabbur och skrivs ﺗَﻜَﺒُّﺮ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet arrogans består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, beh som skrivs och uttalas b och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med arrogans

Alla bokstäver i arrogans

ﺗَﻜَﺒُّﺮ
ﺗـ
ـﻜـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﻜـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
 
ta
t
kaf
k
beh
b
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för arrogans består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻜَﺒُّﺮ och uttalas takabbur.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för arrogans

tafa33ul blir takabbur

Vi har sett att det arabiska ordet för arrogans skrivs ﺗَﻜَﺒُّﺮ och uttalas takabbur. Ordet följer mönstret verbalnomen form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ul och ordets rotbokstäver är k, b och r, blir ordet takabbur.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som arrogans