Arabiska för allsmäktig, gigantisk, tyrann

jabbaar
ﺟَﺒَّﺎﺭ
allsmäktig, gigantisk, tyrann – maskulinum singular

Det arabiska ordet för allsmäktig, gigantisk, tyrann uttalas jabbaar och skrivs ﺟَﺒَّﺎﺭ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: yrken

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet allsmäktig, gigantisk, tyrann består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, beh som skrivs och uttalas b och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med allsmäktig, gigantisk, tyrann

Alla bokstäver i allsmäktig, gigantisk, tyrann

ﺟَﺒَّﺎﺭ
ﺟـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﺟـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ـﺮ
 
jim
j
beh
b
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för allsmäktig, gigantisk, tyrann består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟَﺒَّﺎﺭ och uttalas jabbaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för allsmäktig, gigantisk, tyrann

fa33aal blir jabbaar

Vi har sett att det arabiska ordet för allsmäktig, gigantisk, tyrann skrivs ﺟَﺒَّﺎﺭ och uttalas jabbaar. Ordet följer mönstret yrken. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33aal och ordets rotbokstäver är j, b och r, blir ordet jabbaar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som allsmäktig, gigantisk, tyrann