Arabiska för vara arrogant

tajabbara
ﺗَﺠَﺒَّﺮَ
vara arrogant – dåtid han
yatajabbaru
ﻳَﺘَﺠَﺒَّﺮُ
vara arrogant – nutid han

Det arabiska verbet för att vara arrogant skrivs ﺗَﺠَﺒَّﺮَ och uttalas tajabbara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺠَﺒَّﺮُ och uttalas yatajabbaru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara arrogant består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, beh som skrivs och uttalas b och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara arrogant

Alla bokstäver i vara arrogant

ﺗَﺠَﺒَّﺮَ
ﺗـ
ـﺠـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺠـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
 
ta
t
jim
j
beh
b
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för vara arrogant består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺠَﺒَّﺮَ och uttalas tajabbara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vara arrogant

tafa33ala blir tajabbara

Vi har sett att det arabiska ordet för vara arrogant skrivs ﺗَﺠَﺒَّﺮَ och uttalas tajabbara. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är j, b och r, blir ordet tajabbara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vara arrogant

Böjningsformer av vara arrogant

dåtid
nutid
han
tajabbara
ﺗَﺠَﺒَّﺮَ
han - dåtid
yatajabbaru
ﻳَﺘَﺠَﺒَّﺮُ
han - nutid
hon
tajabbarat
ﺗَﺠَﺒَّﺮَﺕ
hon - dåtid
tatajabbaru
ﺗَﺘَﺠَﺒَّﺮُ
hon - nutid
jag
tajabbartu
ﺗَﺠَﺒَّﺮﺕُ
jag - dåtid
'atajabbaru
ﺃَﺗَﺠَﺒَّﺮُ
jag - nutid