Arabiska för vara annorlunda

taghaayara
ﺗَﻐَﺎﻳَﺮَ
vara annorlunda – dåtid han
yataghaayaru
ﻳَﺘَﻐَﺎﻳَﺮُ
vara annorlunda – nutid han

Det arabiska verbet för att vara annorlunda skrivs ﺗَﻐَﺎﻳَﺮَ och uttalas taghaayara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻐَﺎﻳَﺮُ och uttalas yataghaayaru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara annorlunda består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, ya som skrivs och uttalas y och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara annorlunda

Alla bokstäver i vara annorlunda

ﺗَﻐَﺎﻳَﺮَ
ﺗـ
ـﻐـ
ـﺎ
ﻳـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﻐـ
ـﺎ
ﻳـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺎ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
ta
t
ghayn
gh
alef
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för vara annorlunda består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻐَﺎﻳَﺮَ och uttalas taghaayara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av vara annorlunda

dåtid
nutid
han
taghaayara
ﺗَﻐَﺎﻳَﺮَ
han - dåtid
yataghaayaru
ﻳَﺘَﻐَﺎﻳَﺮُ
han - nutid
hon
taghaayarat
ﺗَﻐَﺎﻳَﺮَﺕ
hon - dåtid
tataghaayaru
ﺗَﺘَﻐَﺎﻳَﺮُ
hon - nutid
jag
taghaayartu
ﺗَﻐَﺎﻳَﺮﺕُ
jag - dåtid
'ataghaayaru
ﺃَﺗَﻐَﺎﻳَﺮُ
jag - nutid