Arabiska för förändra sig, variera sig

taghayyara
ﺗَﻐَﻴَّﺮَ
förändra sig, variera sig – dåtid han
yataghayyaru
ﻳَﺘَﻐَﻴَّﺮُ
förändra sig, variera sig – nutid han

Det arabiska verbet för att förändra sig, variera sig skrivs ﺗَﻐَﻴَّﺮَ och uttalas taghayyara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻐَﻴَّﺮُ och uttalas yataghayyaru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förändra sig, variera sig består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, ya som skrivs och uttalas y och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förändra sig, variera sig

Alla bokstäver i förändra sig, variera sig

ﺗَﻐَﻴَّﺮَ
ﺗـ
ـﻐـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﻐـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
ta
t
ghayn
gh
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för förändra sig, variera sig består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻐَﻴَّﺮَ och uttalas taghayyara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av förändra sig, variera sig

dåtid
nutid
han
taghayyara
ﺗَﻐَﻴَّﺮَ
han - dåtid
yataghayyaru
ﻳَﺘَﻐَﻴَّﺮُ
han - nutid
hon
taghayyarat
ﺗَﻐَﻴَّﺮَﺕ
hon - dåtid
tataghayyaru
ﺗَﺘَﻐَﻴَّﺮُ
hon - nutid
jag
taghayyartu
ﺗَﻐَﻴَّﺮﺕُ
jag - dåtid
'ataghayyaru
ﺃَﺗَﻐَﻴَّﺮُ
jag - nutid