Arabiska för lidande, smärta

3adhaab
ﻋَﺬَﺍﺏ
lidande, smärta – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lidande, smärta uttalas 3adhaab och skrivs ﻋَﺬَﺍﺏ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns lidande, smärta i:

3adhaabaat
ﻋَﺬَﺍﺑَﺎﺕ
lidande, smärta – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lidande, smärta består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, dhal som skrivs och uttalas dh och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lidande, smärta

Alla bokstäver i lidande, smärta

ﻋَﺬَﺍﺏ
ﻋـ
ـﺬ
 
ﻋـ
ـﺬ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺬ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ayn
3
dhal
dh
alef
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för lidande, smärta består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺬَﺍﺏ och uttalas 3adhaab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver