Arabiska för försumlig

muhmil
ﻣُﻬﻤِﻞ
försumlig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för försumlig uttalas muhmil och skrivs ﻣُﻬﻤِﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns försumlig i:

muhmiluuna
ﻣُﻬﻤِﻠُﻮﻥَ
försumlig – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet försumlig består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, mim som skrivs och uttalas m och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med försumlig

Alla bokstäver i försumlig

ﻣُﻬﻤِﻞ
ﻣـ
ـﻬـ
ـﻤـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻬـ
ـﻤـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
ha
h
mim
m
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för försumlig består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻬﻤِﻞ och uttalas muhmil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för försumlig

muf3il blir muhmil

Vi har sett att det arabiska ordet för försumlig skrivs ﻣُﻬﻤِﻞ och uttalas muhmil. Ordet följer mönstret aktivt particip form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen muf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är muf3il och ordets rotbokstäver är h, m och l, blir ordet muhmil.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som försumlig