Arabiska för försumlighet

'ihmaal
ﺇِﻫﻤَﺎﻝ
försumlighet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för försumlighet uttalas 'ihmaal och skrivs ﺇِﻫﻤَﺎﻝ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet försumlighet består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, mim som skrivs och uttalas m och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med försumlighet

Alla bokstäver i försumlighet

ﺇِﻫﻤَﺎﻝ
ﻫـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﻫـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ـﺈ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
alif hamza
'
ha
h
mim
m
alef
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för försumlighet består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺇِﻫﻤَﺎﻝ och uttalas 'ihmaal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för försumlighet

'if3aal blir 'ihmaal

Vi har sett att det arabiska ordet för försumlighet skrivs ﺇِﻫﻤَﺎﻝ och uttalas 'ihmaal. Ordet följer mönstret verbalnomen form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'if3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'if3aal och ordets rotbokstäver är h, m och l, blir ordet 'ihmaal.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som försumlighet