Arabiska för förstörande

mudammir
ﻣُﺪَﻣِّﺮ
förstörande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förstörande uttalas mudammir och skrivs ﻣُﺪَﻣِّﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns förstörande i:

mudammira
ﻣُﺪَﻣِّﺮَﺓ
förstörande – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet förstörande

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förstörande består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, mim som skrivs och uttalas m och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förstörande

Alla bokstäver i förstörande

ﻣُﺪَﻣِّﺮ
ﻣـ
ـﺪ
ﻣـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺪ
ﻣـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺪ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
 
mim
m
dal
d
mim
m
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för förstörande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺪَﻣِّﺮ och uttalas mudammir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förstörande

mufa33il blir mudammir

Vi har sett att det arabiska ordet för förstörande skrivs ﻣُﺪَﻣِّﺮ och uttalas mudammir. Ordet följer mönstret aktivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33il och ordets rotbokstäver är d, m och r, blir ordet mudammir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förstörande