Arabiska för förstörelse

damaar
ﺩَﻣَﺎﺭ
förstörelse – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förstörelse uttalas damaar och skrivs ﺩَﻣَﺎﺭ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förstörelse består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, mim som skrivs och uttalas m och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förstörelse

Alla bokstäver i förstörelse

ﺩَﻣَﺎﺭ
ﻣـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﺎ
 
ـﺪ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ـﺮ
 
dal
d
mim
m
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för förstörelse består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺩَﻣَﺎﺭ och uttalas damaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förstörelse

fa3aal blir damaar

Vi har sett att det arabiska ordet för förstörelse skrivs ﺩَﻣَﺎﺭ och uttalas damaar. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är d, m och r, blir ordet damaar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förstörelse