Arabiska för förstörning, rivning

tadmiir
ﺗَﺪﻣِﻴﺮ
förstörning, rivning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förstörning, rivning uttalas tadmiir och skrivs ﺗَﺪﻣِﻴﺮ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förstörning, rivning består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, mim som skrivs och uttalas m och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förstörning, rivning

Alla bokstäver i förstörning, rivning

ﺗَﺪﻣِﻴﺮ
ﺗـ
ـﺪ
ﻣـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺪ
ﻣـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺪ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
ta
t
dal
d
mim
m
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för förstörning, rivning består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺪﻣِﻴﺮ och uttalas tadmiir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förstörning, rivning

taf3iil blir tadmiir

Vi har sett att det arabiska ordet för förstörning, rivning skrivs ﺗَﺪﻣِﻴﺮ och uttalas tadmiir. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är d, m och r, blir ordet tadmiir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förstörning, rivning