Böjningsformer av verbet 'att flirta'


nutid
dåtid
subjunktiv
jussiv
jag
'atadallalu
أَتَدَلَّلُ
jag - nutid
tadallaltu
تَدَلَّلتُ
jag - dåtid
'atadallal
أَتَدَلَّل
jag - subjunktiv
'atadallal
أَتَدَلَّل
jag - jussiv
du (m)
tatadallalu
تَتَدَلَّلُ
du (m) - nutid
tadallalta
تَدَلَّلتَ
du (m) - dåtid
tatadallal
تَتَدَلَّل
du (m) - subjunktiv
tatadallal
تَتَدَلَّل
du (m) - jussiv
du (f)
tatadallaliina
تَتَدَلَّلِينَ
du (f) - nutid
tadallalti
تَدَلَّلتِ
du (f) - dåtid
tatadallalii
تَتَدَلَّلِي
du (f) - subjunktiv
tatadallalii
تَتَدَلَّلِي
du (f) - jussiv
han
yatadallalu
يَتَدَلَّلُ
han - nutid
tadallala
تَدَلَّلَ
han - dåtid
yatadallal
يَتَدَلَّل
han - subjunktiv
yatadallal
يَتَدَلَّل
han - jussiv
hon
tatadallalu
تَتَدَلَّلُ
hon - nutid
tadallalat
تَدَلَّلَت
hon - dåtid
tatadallal
تَتَدَلَّل
hon - subjunktiv
tatadallal
تَتَدَلَّل
hon - jussiv
vi
natadallalu
نَتَدَلَّلُ
vi - nutid
tadallalnaa
تَدَلَّلنَا
vi - dåtid
natadallal
نَتَدَلَّل
vi - subjunktiv
natadallal
نَتَدَلَّل
vi - jussiv
ni (m)
tatadallaluuna
تَتَدَلَّلُونَ
ni (m) - nutid
tadallaltum
تَدَلَّلتُم
ni (m) - dåtid
tatadallaluu
تَتَدَلَّلُوا
ni (m) - subjunktiv
tatadallaluu
تَتَدَلَّلُوا
ni (m) - jussiv
ni (f)
tatadallalna
تَتَدَلَّلنَ
ni (f) - nutid
tadallaltunna
تَدَلَّلتُنَّ
ni (f) - dåtid
tatadallalna
تَتَدَلَّلنَ
ni (f) - subjunktiv
tatadallalna
تَتَدَلَّلنَ
ni (f) - jussiv
de (m)
yatadallaluuna
يَتَدَلَّلُونَ
de (m) - nutid
tadallaluu
تَدَلَّلُوا
de (m) - dåtid
yatadallaluu
يَتَدَلَّلُوا
de (m) - subjunktiv
yatadallaluu
يَتَدَلَّلُوا
de (m) - jussiv
de (f)
yatadallalna
يَتَدَلَّلنَ
de (f) - nutid
tadallalna
تَدَلَّلنَ
de (f) - dåtid
yatadallalna
يَتَدَلَّلنَ
de (f) - subjunktiv
yatadallalna
يَتَدَلَّلنَ
de (f) - jussiv
ni två
tatadallalaani
تَتَدَلَّلَانِ
ni två - nutid
tadallaltumaa
تَدَلَّلتُمَا
ni två - dåtid
tatadallalaa
تَتَدَلَّلَا
ni två - subjunktiv
tatadallalaa
تَتَدَلَّلَا
ni två - jussiv
de två (m)
yatadallalaani
يَتَدَلَّلَانِ
de två (m) - nutid
tadallalaa
تَدَلَّلَا
de två (m) - dåtid
yatadallalaa
يَتَدَلَّلَا
de två (m) - subjunktiv
yatadallalaa
يَتَدَلَّلَا
de två (m) - jussiv
de två (f)
tatadallalaani
تَتَدَلَّلَانِ
de två (f) - nutid
tadallalataa
تَدَلَّلَتَا
de två (f) - dåtid
tatadallalaa
تَتَدَلَّلَا
de två (f) - subjunktiv
tatadallalaa
تَتَدَلَّلَا
de två (f) - jussiv

Verb i dåtid böjs genom att slutet ändras.

Verb i nutid böjs genom att både början och slutet av ordet ändras.

Den vanligaste nutidsformen är imperfekt indikativ, den kallas jag bara nutid i tabellen ovan.

Subjunktiv (som även kallas imperfekt subjunkiv) används efter subjunktivpartiklarna att och kommer inte att.

Jussiv (som även kallas imperfekt jussiv) används bland annat efter partikeln lam för att negera dåtid.

Imperativ används vid uppmaningar.