Arabiska för kvinna

'unthaa
ﺃُﻧﺜَﻰ
kvinna – femininum singular

Det arabiska ordet för kvinna uttalas 'unthaa och skrivs ﺃُﻧﺜَﻰ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kvinna består av de arabiska bokstäverna alef som skrivs och uttalas , nun som skrivs och uttalas n och tha som skrivs och uttalas th. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kvinna

Alla bokstäver i kvinna

ﺃُﻧﺜَﻰ
ﻧـ
ـﺜـ
ـﻰ
 
ﻧـ
ـﺜـ
ـﻰ
 
ـﺄ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ـﻰ
 
alif hamza
'
nun
n
tha
th
a
 
 
Det arabiska ordet för kvinna består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺜـ ) och uttalas th. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﻯ (här som ـﻰ ) och uttalas a. Ordet skrivs därför ﺃُﻧﺜَﻰ och uttalas 'unthaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver