Arabiska för dyster, mörk

muZlim
ﻣُﻈﻠِﻢ
dyster, mörk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dyster, mörk uttalas muZlim och skrivs ﻣُﻈﻠِﻢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns dyster, mörk i:

muZlima
ﻣُﻈﻠِﻤَﺔ
dyster, mörk – femininum singular
muZlimuuna
ﻣُﻈﻠِﻤُﻮﻥَ
dyster, mörk – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet dyster, mörk

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dyster, mörk består av de arabiska bokstäverna Za som skrivs och uttalas Z, lam som skrivs och uttalas l och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dyster, mörk

Alla bokstäver i dyster, mörk

ﻣُﻈﻠِﻢ
ﻣـ
ـﻈـ
ـﻠـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﻈـ
ـﻠـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
mim
m
Za
Z
lam
l
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för dyster, mörk består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻈـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻈﻠِﻢ och uttalas muZlim.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för dyster, mörk

muf3il blir muZlim

Vi har sett att det arabiska ordet för dyster, mörk skrivs ﻣُﻈﻠِﻢ och uttalas muZlim. Ordet följer mönstret aktivt particip form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen muf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är muf3il och ordets rotbokstäver är Z, l och m, blir ordet muZlim.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som dyster, mörk