Arabiska för falsk, opålitlig

khaa'in
ﺧَﺎﺋِﻦ
falsk, opålitlig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för falsk, opålitlig uttalas khaa'in och skrivs ﺧَﺎﺋِﻦ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns falsk, opålitlig i:

khawana
ﺧَﻮَﻧَﺔ
falsk, opålitlig – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet falsk, opålitlig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet falsk, opålitlig består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, waw som skrivs och uttalas w och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med falsk, opålitlig

Alla bokstäver i falsk, opålitlig

ﺧَﺎﺋِﻦ
ﺧـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﻦ
 
ﺧـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﻦ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
kha
kh
alef
'
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för falsk, opålitlig består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ﺋـ ) och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﺎﺋِﻦ och uttalas khaa'in.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver