Arabiska för deltagare, närvarande

HaaDir
ﺣَﺎﺿِﺮ
deltagare, närvarande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för deltagare, närvarande uttalas HaaDir och skrivs ﺣَﺎﺿِﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns deltagare, närvarande i:

HuDuur
ﺣُﻀُﻮﺭ
deltagare, närvarande – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet deltagare, närvarande

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet deltagare, närvarande består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, Dad som skrivs och uttalas D och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med deltagare, närvarande

Alla bokstäver i deltagare, närvarande

ﺣَﺎﺿِﺮ
ﺣـ
ـﺎ
ﺿـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺎ
ﺿـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺮ
 
Ha
H
alef
Dad
D
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för deltagare, närvarande består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﺎﺿِﺮ och uttalas HaaDir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för deltagare, närvarande

faa3il blir HaaDir

Vi har sett att det arabiska ordet för deltagare, närvarande skrivs ﺣَﺎﺿِﺮ och uttalas HaaDir. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är H, D och r, blir ordet HaaDir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som deltagare, närvarande