Arabiska för tillstånd, uttalande

taSriiH
ﺗَﺼﺮِﻳﺢ
tillstånd, uttalande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tillstånd, uttalande uttalas taSriiH och skrivs ﺗَﺼﺮِﻳﺢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns tillstånd, uttalande i:

taSriiHaat
ﺗَﺼﺮِﻳﺤَﺎﺕ
tillstånd, uttalande – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tillstånd, uttalande består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, ra som skrivs och uttalas r och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tillstånd, uttalande

Alla bokstäver i tillstånd, uttalande

ﺗَﺼﺮِﻳﺢ
ﺗـ
ـﺼـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺢ
 
ﺗـ
ـﺼـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺢ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
ta
t
Sad
S
ra
r
ya
y
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för tillstånd, uttalande består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺼﺮِﻳﺢ och uttalas taSriiH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tillstånd, uttalande

taf3iil blir taSriiH

Vi har sett att det arabiska ordet för tillstånd, uttalande skrivs ﺗَﺼﺮِﻳﺢ och uttalas taSriiH. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är S, r och H, blir ordet taSriiH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tillstånd, uttalande