Arabiska för borg, byggnad, skyskrapa

SarH
ﺻَﺮﺡ
borg, byggnad, skyskrapa – maskulinum singular

Det arabiska ordet för borg, byggnad, skyskrapa uttalas SarH och skrivs ﺻَﺮﺡ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns borg, byggnad, skyskrapa i:

SuruuH
ﺻُﺮُﻭﺡ
borg, byggnad, skyskrapa – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet borg, byggnad, skyskrapa består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, ra som skrivs och uttalas r och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med borg, byggnad, skyskrapa

Alla bokstäver i borg, byggnad, skyskrapa

ﺻَﺮﺡ
ﺻـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
Sad
S
ra
r
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för borg, byggnad, skyskrapa består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻَﺮﺡ och uttalas SarH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för borg, byggnad, skyskrapa

fa3l blir SarH

Vi har sett att det arabiska ordet för borg, byggnad, skyskrapa skrivs ﺻَﺮﺡ och uttalas SarH. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är S, r och H, blir ordet SarH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som borg, byggnad, skyskrapa