Arabiska för uppriktigt

biSaraaHa
ﺑِﺼَﺮَﺍﺣَﺔ
uppriktigt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för uppriktigt uttalas biSaraaHa och skrivs ﺑِﺼَﺮَﺍﺣَﺔ.

Om ljudfilerna

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet uppriktigt består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, ra som skrivs och uttalas r och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med uppriktigt

Alla bokstäver i uppriktigt

ﺑِﺼَﺮَﺍﺣَﺔ
ﺑـ
ـﺼـ
ـﺮ
ﺣـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﺼـ
ـﺮ
ﺣـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺮ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺔ
 
beh
b
Sad
S
ra
r
alef
Ha
H
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för uppriktigt består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺑِﺼَﺮَﺍﺣَﺔ och uttalas biSaraaHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver