Arabiska för kär, värdefull

3aziiz
ﻋَﺰِﻳﺰ
kär, värdefull – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kär, värdefull uttalas 3aziiz och skrivs ﻋَﺰِﻳﺰ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kär, värdefull i:

3aziiza
ﻋَﺰِﻳﺰَﺓ
kär, värdefull – femininum singular
3aziizaat
ﻋَﺰِﻳﺰَﺍﺕ
kär, värdefull – femininum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kär, värdefull består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, zayn som skrivs och uttalas z och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kär, värdefull

Alla bokstäver i kär, värdefull

ﻋَﺰِﻳﺰ
ﻋـ
ـﺰ
ﻳـ
ـﺰ
 
ﻋـ
ـﺰ
ﻳـ
ـﺰ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺰ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺰ
 
ayn
3
zayn
z
ya
y
zayn
z
 
 
Det arabiska ordet för kär, värdefull består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺰِﻳﺰ och uttalas 3aziiz.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver