Arabiska för synd

dhanb
ﺫَﻧﺐ
synd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för synd uttalas dhanb och skrivs ﺫَﻧﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns synd i:

dhunuub
ﺫُﻧُﻮﺏ
synd – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet synd består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh, nun som skrivs ﻥ och uttalas n och beh som skrivs ﺏ och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i synd

ﺫَﻧﺐ
ﻧـ
ـﺐ
 
ﻧـ
ـﺐ
 
ـﺬ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
dhal
dh
nun
n
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för synd består av: Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺫَﻧﺐ och uttalas dhanb.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver