Arabiska för glöd

jamr
ﺟَﻤﺮ
glöd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för glöd uttalas jamr och skrivs ﺟَﻤﺮ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet glöd

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet glöd består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, mim som skrivs och uttalas m och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med glöd

Alla bokstäver i glöd

ﺟَﻤﺮ
ﺟـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﺟـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
 
jim
j
mim
m
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för glöd består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟَﻤﺮ och uttalas jamr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för glöd

fa3l blir jamr

Vi har sett att det arabiska ordet för glöd skrivs ﺟَﻤﺮ och uttalas jamr. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är j, m och r, blir ordet jamr.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som glöd