Arabiska för citrusfrukt

HamDiyya
ﺣَﻤﻀِﻴَّﺔ
citrusfrukt – femininum singular

Det arabiska ordet för citrusfrukt uttalas HamDiyya och skrivs ﺣَﻤﻀِﻴَّﺔ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet citrusfrukt består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, mim som skrivs ﻡ och uttalas m och Dad som skrivs ﺽ och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med citrusfrukt

Alla bokstäver i citrusfrukt

ﺣَﻤﻀِﻴَّﺔ
ﺣـ
ـﻤـ
ـﻀـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﻤـ
ـﻀـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
Ha
H
mim
m
Dad
D
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för citrusfrukt består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺣَﻤﻀِﻴَّﺔ och uttalas HamDiyya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för citrusfrukt

fa3l blir HamDiyya

Vi har sett att det arabiska ordet för citrusfrukt skrivs ﺣَﻤﻀِﻴَّﺔ och uttalas HamDiyya. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är H, m och D, blir ordet HamDiyya.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som citrusfrukt