Arabiska för sur

HamDiyy
ﺣَﻤﻀِﻲّ
sur – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sur uttalas HamDiyy och skrivs ﺣَﻤﻀِﻲّ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sur består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, mim som skrivs och uttalas m och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sur

Alla bokstäver i sur

ﺣَﻤﻀِﻲّ
ﺣـ
ـﻤـ
ـﻀـ
ـﻲ
 
ﺣـ
ـﻤـ
ـﻀـ
ـﻲ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
Ha
H
mim
m
Dad
D
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för sur består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺣَﻤﻀِﻲّ och uttalas HamDiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sur

fa3l blir HamDiyy

Vi har sett att det arabiska ordet för sur skrivs ﺣَﻤﻀِﻲّ och uttalas HamDiyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är H, m och D, blir ordet HamDiyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sur