Arabiska för syra

HamD
ﺣَﻤﺾ
syra – maskulinum singular

Det arabiska ordet för syra uttalas HamD och skrivs ﺣَﻤﺾ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns syra i:

'aHmaaD
ﺃَﺣﻤَﺎﺽ
syra – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet syra består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, mim som skrivs och uttalas m och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med syra

Alla bokstäver i syra

ﺣَﻤﺾ
ﺣـ
ـﻤـ
ـﺾ
 
ﺣـ
ـﻤـ
ـﺾ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
 
Ha
H
mim
m
Dad
D
 
 
Det arabiska ordet för syra består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﺾ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﻤﺾ och uttalas HamD.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för syra

fa3l blir HamD

Vi har sett att det arabiska ordet för syra skrivs ﺣَﻤﺾ och uttalas HamD. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är H, m och D, blir ordet HamD.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som syra