Arabiska för göra sur, oxidera

HammaDa
ﺣَﻤَّﺾَ
göra sur, oxidera – dåtid han
yuHammiDu
ﻳُﺤَﻤِّﺾُ
göra sur, oxidera – nutid han

Det arabiska verbet för att göra sur, oxidera skrivs ﺣَﻤَّﺾَ och uttalas HammaDa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺤَﻤِّﺾُ och uttalas yuHammiDu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet göra sur, oxidera består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, mim som skrivs och uttalas m och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med göra sur, oxidera

Alla bokstäver i göra sur, oxidera

ﺣَﻤَّﺾَ
ﺣـ
ـﻤـ
ـﺾ
 
ﺣـ
ـﻤـ
ـﺾ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
 
Ha
H
mim
m
Dad
D
 
 
Det arabiska ordet för göra sur, oxidera består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﺾ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺣَﻤَّﺾَ och uttalas HammaDa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för göra sur, oxidera

fa33ala blir HammaDa

Vi har sett att det arabiska ordet för göra sur, oxidera skrivs ﺣَﻤَّﺾَ och uttalas HammaDa. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är H, m och D, blir ordet HammaDa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som göra sur, oxidera

Böjningsformer av göra sur, oxidera

dåtid
nutid
han
HammaDa
ﺣَﻤَّﺾَ
han - dåtid
yuHammiDu
ﻳُﺤَﻤِّﺾُ
han - nutid
hon
HammaDat
ﺣَﻤَّﻀَﺖ
hon - dåtid
tuHammiDu
ﺗُﺤَﻤِّﺾُ
hon - nutid
jag
HammaDtu
ﺣَﻤَّﻀﺖُ
jag - dåtid
'uHammiDu
ﺃُﺣَﻤِّﺾُ
jag - nutid