Arabiska för hungrig

jaa'i3
ﺟَﺎﺋِﻊ
hungrig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hungrig uttalas jaa'i3 och skrivs ﺟَﺎﺋِﻊ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet hungrig

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hungrig består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs ﺝ och uttalas j, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hungrig

Alla bokstäver i hungrig

ﺟَﺎﺋِﻊ
ﺟـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﻊ
 
ﺟـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﻊ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
jim
j
alef
'
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för hungrig består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ﺋـ ) och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟَﺎﺋِﻊ och uttalas jaa'i3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver