Arabiska för biljett, kort

biTaaqa
ﺑِﻄَﺎﻗَﺔ
biljett, kort – femininum singular

Det arabiska ordet för biljett, kort uttalas biTaaqa och skrivs ﺑِﻄَﺎﻗَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns biljett, kort i:

baTaa'iq
ﺑَﻄَﺎﺋِﻖ
biljett, kort – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet biljett, kort

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet biljett, kort består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, Ta som skrivs och uttalas T och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i biljett, kort

ﺑِﻄَﺎﻗَﺔ
ﺑـ
ـﻄـ
ـﺎ
ﻗـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﻄـ
ـﺎ
ﻗـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺔ
 
beh
b
Ta
T
alef
qaf
q
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för biljett, kort består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺑِﻄَﺎﻗَﺔ och uttalas biTaaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för biljett, kort

fi3aala blir biTaaqa

Vi har sett att det arabiska ordet för biljett, kort skrivs ﺑِﻄَﺎﻗَﺔ och uttalas biTaaqa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aala och ordets rotbokstäver är b, T och q, blir ordet biTaaqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som biljett, kort