Arabiska för kind

khadd
ﺧَﺪّ
kind – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kind uttalas khadd och skrivs ﺧَﺪّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kind i:

khuduud
ﺧُﺪُﻭﺩ
kind – maskulinum plural
Kategori: anatomi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet kind

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kind består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, dal som skrivs och uttalas d och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kind

Alla bokstäver i kind

ﺧَﺪّ
ﺧـ
ـﺪ
 
ﺧـ
ـﺪ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺪ
 
kha
kh
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för kind består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﺪّ och uttalas khadd.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver