Arabiska för förfina

kayyasa
ﻛَﻴَّﺲَ
förfina – dåtid han
yukayyisu
ﻳُﻜَﻴِّﺲُ
förfina – nutid han

Det arabiska verbet för att förfina skrivs ﻛَﻴَّﺲَ och uttalas kayyasa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻜَﻴِّﺲُ och uttalas yukayyisu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förfina består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, ya som skrivs och uttalas y och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förfina

Alla bokstäver i förfina

ﻛَﻴَّﺲَ
ﻛـ
ـﻴـ
ـﺲ
 
ﻛـ
ـﻴـ
ـﺲ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
kaf
k
ya
y
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för förfina består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻛَﻴَّﺲَ och uttalas kayyasa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förfina

fa33ala blir kayyasa

Vi har sett att det arabiska ordet för förfina skrivs ﻛَﻴَّﺲَ och uttalas kayyasa. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är k, y och s, blir ordet kayyasa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förfina

Böjningsformer av förfina

dåtid
nutid
han
kayyasa
ﻛَﻴَّﺲَ
han - dåtid
yukayyisu
ﻳُﻜَﻴِّﺲُ
han - nutid
hon
kayyasat
ﻛَﻴَّﺴَﺖ
hon - dåtid
tukayyisu
ﺗُﻜَﻴِّﺲُ
hon - nutid
jag
kayyastu
ﻛَﻴَّﺴﺖُ
jag - dåtid
'ukayyisu
ﺃُﻛَﻴِّﺲُ
jag - nutid