Arabiska för bädd, madrass

firaash
ﻓِﺮَﺍﺵ
bädd, madrass – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bädd, madrass uttalas firaash och skrivs ﻓِﺮَﺍﺵ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns bädd, madrass i:

furush
ﻓُﺮُﺵ
bädd, madrass – maskulinum plural
Kategori: möbler
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bädd, madrass består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ra som skrivs och uttalas r och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bädd, madrass

Alla bokstäver i bädd, madrass

ﻓِﺮَﺍﺵ
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ـﺎ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
fa
f
ra
r
alef
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för bädd, madrass består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven shin som skrivs ﺵ och uttalas sh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓِﺮَﺍﺵ och uttalas firaash.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bädd, madrass

fi3aal blir firaash

Vi har sett att det arabiska ordet för bädd, madrass skrivs ﻓِﺮَﺍﺵ och uttalas firaash. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är f, r och sh, blir ordet firaash.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bädd, madrass