Arabiska för överkast

mafrash
ﻣَﻔﺮَﺵ
överkast – maskulinum singular

Det arabiska ordet för överkast uttalas mafrash och skrivs ﻣَﻔﺮَﺵ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns överkast i:

mafaarish
ﻣَﻔَﺎﺭِﺵ
överkast – maskulinum plural
Kategori: möbler
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet överkast består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs ﻑ och uttalas f, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och shin som skrivs ﺵ och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med överkast

Alla bokstäver i överkast

ﻣَﻔﺮَﺵ
ﻣـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
mim
m
fa
f
ra
r
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för överkast består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ och uttalas sh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻔﺮَﺵ och uttalas mafrash.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för överkast

maf3al blir mafrash

Vi har sett att det arabiska ordet för överkast skrivs ﻣَﻔﺮَﺵ och uttalas mafrash. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3al och ordets rotbokstäver är f, r och sh, blir ordet mafrash.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som överkast