Arabiska för möblera

farrasha
ﻓَﺮَّﺵَ
möblera – dåtid han
yufarrishu
ﻳُﻔَﺮِّﺵُ
möblera – nutid han

Det arabiska verbet för att möblera skrivs ﻓَﺮَّﺵَ och uttalas farrasha i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻔَﺮِّﺵُ och uttalas yufarrishu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet möblera består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ra som skrivs och uttalas r och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med möblera

Alla bokstäver i möblera

ﻓَﺮَّﺵَ
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
fa
f
ra
r
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för möblera består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻓَﺮَّﺵَ och uttalas farrasha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för möblera

fa33ala blir farrasha

Vi har sett att det arabiska ordet för möblera skrivs ﻓَﺮَّﺵَ och uttalas farrasha. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är f, r och sh, blir ordet farrasha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som möblera

Böjningsformer av möblera

dåtid
nutid
han
farrasha
ﻓَﺮَّﺵَ
han - dåtid
yufarrishu
ﻳُﻔَﺮِّﺵُ
han - nutid
hon
farrashat
ﻓَﺮَّﺷَﺖ
hon - dåtid
tufarrishu
ﺗُﻔَﺮِّﺵُ
hon - nutid
jag
farrashtu
ﻓَﺮَّﺷﺖُ
jag - dåtid
'ufarrishu
ﺃُﻓَﺮِّﺵُ
jag - nutid