Arabiska för matta

farsh
ﻓَﺮﺵ
matta – maskulinum singular

Det arabiska ordet för matta uttalas farsh och skrivs ﻓَﺮﺵ.

Kategori: möbler
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet matta består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs ﻑ och uttalas f, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och shin som skrivs ﺵ och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med matta

Alla bokstäver i matta

ﻓَﺮﺵ
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
fa
f
ra
r
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för matta består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven shin som skrivs ﺵ och uttalas sh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓَﺮﺵ och uttalas farsh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för matta

fa3l blir farsh

Vi har sett att det arabiska ordet för matta skrivs ﻓَﺮﺵ och uttalas farsh. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är f, r och sh, blir ordet farsh.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som matta