Arabiska för tull

jumruk
ﺟُﻤﺮُﻙ
tull – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tull uttalas jumruk och skrivs ﺟُﻤﺮُﻙ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: fler än tre rötter

Alla bokstäver i tull

ﺟُﻤﺮُﻙ
ﺟـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﺟـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
jim
j
mim
m
ra
r
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för tull består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ och uttalas k. Ordet skrivs därför ﺟُﻤﺮُﻙ och uttalas jumruk.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver