Arabiska för strövande, vadrande

tajawwul
ﺗَﺠَﻮُّﻝ
strövande, vadrande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för strövande, vadrande uttalas tajawwul och skrivs ﺗَﺠَﻮُّﻝ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet strövande, vadrande består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs ﺝ och uttalas j, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med strövande, vadrande

Alla bokstäver i strövande, vadrande

ﺗَﺠَﻮُّﻝ
ﺗـ
ـﺠـ
ـﻮ
 
ﺗـ
ـﺠـ
ـﻮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
jim
j
waw
w
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för strövande, vadrande består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺠَﻮُّﻝ och uttalas tajawwul.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för strövande, vadrande

tafa33ul blir tajawwul

Vi har sett att det arabiska ordet för strövande, vadrande skrivs ﺗَﺠَﻮُّﻝ och uttalas tajawwul. Ordet följer mönstret verbalnomen form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ul och ordets rotbokstäver är j, w och l, blir ordet tajawwul.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som strövande, vadrande