Arabiska för park

muntazah
ﻣُﻨﺘَﺰَﻩ
park – maskulinum singular

Det arabiska ordet för park uttalas muntazah och skrivs ﻣُﻨﺘَﺰَﻩ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns park i:

muntazahaat
ﻣُﻨﺘَﺰَﻫَﺎﺕ
park – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet park

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet park består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, zayn som skrivs och uttalas z och ha som skrivs och uttalas h. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med park

Alla bokstäver i park

ﻣُﻨﺘَﺰَﻩ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺘـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺘـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺰ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
 
mim
m
nun
n
ta
t
zayn
z
ha
h
 
 
Det arabiska ordet för park består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ och uttalas h och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻨﺘَﺰَﻩ och uttalas muntazah.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för park

mufta3al blir muntazah

Vi har sett att det arabiska ordet för park skrivs ﻣُﻨﺘَﺰَﻩ och uttalas muntazah. Ordet följer mönstret passivt particip form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufta3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufta3al och ordets rotbokstäver är n, z och h, blir ordet muntazah.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som park