Arabiska för promenad

tanazzuh
ﺗَﻨَﺰُّﻩ
promenad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för promenad uttalas tanazzuh och skrivs ﺗَﻨَﺰُّﻩ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet promenad består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs ﻥ och uttalas n, zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och ha som skrivs ﻩ och uttalas h. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med promenad

Alla bokstäver i promenad

ﺗَﻨَﺰُّﻩ
ﺗـ
ـﻨـ
ـﺰ
 
ﺗـ
ـﻨـ
ـﺰ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺰ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
 
ta
t
nun
n
zayn
z
ha
h
 
 
Det arabiska ordet för promenad består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ och uttalas h och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻨَﺰُّﻩ och uttalas tanazzuh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för promenad

tafa33ul blir tanazzuh

Vi har sett att det arabiska ordet för promenad skrivs ﺗَﻨَﺰُّﻩ och uttalas tanazzuh. Ordet följer mönstret verbalnomen form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ul och ordets rotbokstäver är n, z och h, blir ordet tanazzuh.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som promenad